Loading...

Technologie

De kracht van innovatie

Aeco ontwikkelt technologie die wetteksten vertaalt in computer code

Door fiscale experts te laten samenwerken met technische profielen zoals data-analisten en wiskundigen slagen we er in om wetteksten te vertalen naar computer code.


Interesse in de technologie? Neem dan zeker eens een kijkje op www.taxtechnology.be

Wetteksten in computer code? Hoe kan dat?

Op het eerste zicht lijkt het best wel raar: wetteksten omzetten in computercode. Toch is dit helemaal niet zo onlogisch wanneer je bedenkt dat computercode, net zoals een wet, een geheel is van neergeschreven regels die met elkaar interageren.
Het komt er dus in de eerste plaats op neer om de regels in kaart te brengen en na te denken hoe deze zich verhouden tot elkaar.Aeco ontwikkelde samen met fiscale experts een model dat alle relevante fiscale wetteksten voor eenmanszaken omzette in computer code. Hierdoor kunnen we accurate fiscale berekeningen maken op maat. Dit levert best wel interessante resultaten op wanneer een wettekst van 25 regels kan omgezet worden in één lijn computercode. Bovendien is de lijn computercode een stuk leesbaarder dan de tekst van de originele wettekst.

1..2..3!

Ons Proces bestaat uit drie stappen

Stap 1

Wetteksten selecteren

In kaart brengen van de regels

Onze fiscale experts selecteren de relevante wetsartikels. Hiervoor gaan ze artikel per artikel na of deze relevant zijn in de context van een eenmansvennootschap.

In kaart brengen van het systeem

Vervolgens kijken ze hoe deze regels zich verhouden tot het Belgische fiscale systeem en de algemene principes die hier gelden. Deze systemische elementen worden mee in kaart gebracht.

Stap 2

Wetteksten omzetten in code

Omzetten van de regels in code

Elk afzonderlijk wetsartikel gieten we eerst zorgvuldig in een lijn code. Op deze manier vertalen we de wet artikel per artikel in code.

Omzetten van het systeem in code

Van zodra we alle individuele artikels hebben omgezet in code gaan we na hoe deze artikels zich me elkaar verhouden. Kortom, we bekijken welke regels invloed hebben op andere regels. Zo komen tot een echt ecosysteem waarbinnen de fiscale regels nu ook in code leven.

Stap 3

Input van de gebruikers

We bepalen welke informatie van de gebruikers nodig is om hun fiscale situatie te analyseren.

Optimalisatie op maat

Deze computercode zoekt op basis van jouw gegevens en noden een optimale oplossing.

Een visuele en transparante voorstelling

De resultaten van de optimalisatie stellen we voor op een visuele en transparante manier.